Top Menu
Menu

Jak na efektivní učení?

0 Comments

Usilovně se snažíte o zlepšení svých dovedností a znalostí ve vybraném oboru, ale dělá Vám obtíž najít správnou funkční metodu přímo pro Vás?

Schopnost zapamatovat si informace není samozřejmostí a někteří jí potřebují rozvíjet a hledat své způsoby pro lepší uchovávání vědomostí. Co se rozhodně vyplatí vyzkoušet?

pracovní stůl k výuce

ZJISTĚTE SI SVŮJ TYP PAMĚTI

Každý jsme rozdílný a pro každého jedince jsou účinné jiné varianty samostudia. Někteří si lépe do hlavy vštípí slyšené látky, jejich paměť tedy pracuje jako auditivní. Na jiné například kladně působí barevné poznámky a myšlenkové mapy. Na základě množství internetových testů lze přibližně určit Vaši prioritu, nicméně i testováním sami sebe dojdete k určitému výsledku.

čtení knihy – forma učení

MOTIVUJTE SE

Bezhlavě pročítat stejné téma stále dokola a opakovat si námět s myšlenkou jeho zbytečnosti Vás daleko nedovede. Každá jedna informace nás dělá vzdělanějšími a zajišťuje rozšíření obecného přehledu. Pokud se budete na učení dívat pozitivně, hledat jeho klady a stanovovat si smysluplné cíle, dosáhnete jich mnohem snadněji.

 

ČTĚTE O DANÉ LÁTCE

Zajímat se a vyhledávat bonusové informace o vybraném podnětu zjednoduší mnohé. Nejen narazíte na nová slova, termíny a zdroje, ale ponoříte se hlouběji do problematiky a poznáte i její okrajové stránky.

 

EXPERIMENTUJTE

Zkoušením různých druhů procvičování časem narazíte na ten správný a ideální pro Vaši osobnost a zároveň si ujasníte, jaké metody pro Vás vhodné nejsou. Pustit si můžete dokument, najít online test, přepsat dosavadní znalosti do papírové podoby či si vytvořit kartičky s příslušnými pojmy.

 

PLÁNUJTE

Přesně připravený časový harmonogram sice není pro každého, nicméně zajistí pohodlné rozdělení aktivit v daný den a zvýší šance následnému uskutečnění záměru.

 

PŘIZPŮSOBTE SI PODMÍNKY

Velkou roli hraje také okolí. Nedostatečný klid může výrazně ovlivnit výsledky, proto se pokuste distancovat od ruchu, odstranit rušivé aparáty a soustředit se pouze na studium.

 

NEOPOMÍNEJTE PAUZY

I lidský mozek má své limity a snahou o jejich překročení velmi pravděpodobně neuspějete. Podpořte během pauz například pitný režim, nebo se po pár minutách na určitou dobu odreagujte. Ani náležitá koncentrace by se neměla podceňovat.

 

Učení můžeme označit za celoživotní proces, který někdy probíhá samovolně, někdy mu však musíme pomoci. Ať už si vyberete kteroukoli z možností, vždy dbejte na jeho samotnou podstatu a nic nepřehánějte. I to totiž může být klíčem k úspěchu.