Top Menu
Menu

Práva a možnosti při ztrátě zaměstnání

0 Comments

Jestliže člověk přijde nedobrovolně o své zaměstnání, je to pro něj jedna z těch největších proher v životě. Situace je velmi nepříjemná a hlavně stresující, pokud se něco takového stane člověku, který má vyšší věk a navíc se mu to stane úplně poprvé. Ani v takové situaci byste ale neměli věšet hlavu. Ještě přeci není všem dnům konec. Zaměstnání totiž může sehnat opravdu kdokoliv. Poslední statistiky, které byly prováděny, uvádějí velmi nízkou míru nezaměstnanosti a tím pádem dostatečné množství volných pracovních míst.
kancelářský telefon

Možná si říkáte, jaké má vlastně člověk, který se octne s výpovědí v ruce možnosti.

Jednou z nich je, že pokud nemá hned příslib dalšího zaměstnání, má právo se evidovat jako uchazeč o zaměstnání na úřadu práce.

Má možnost požádat si o výplatu podpory v nezaměstnanosti.

Určitě si může aktivně shánět zaměstnání i sám a to bez pomoci úřadu práce. Existuje totiž velká spousta serverů, které se zabývají nabídkami práce. Je možné zde navíc vložit svůj životopis.

Jak jsme výše psali, jestliže je uchazeč evidován na úřadu práce, může si zažádat o výplatu podpory v nezaměstnanosti. V jaké výši nebo na jak dlouho? Toť otázka.
zapínání pc

Na podporu má právo uchazeč o zaměstnání, který v předchozích dvou letech odpracoval alespoň dvanáct měsíců. Výše podpory se vypočítává z předchozí průměrné mzdy ze zaměstnání, u osoby samostatně výdělečně činné z prokázaného příjmu.

V prvních dvou měsících je podpora 65%. V dalších dvou 50% a po zbylou dobu 45%.

U osob, které mají do 50 let je délka podpory 5 měsíců, od 50 – 55 let 8 měsíců, u osob starších 55 let poté 11 měsíců.

Uchazeč o zaměstnání má určitě možnost se rekvalifikovat pro více žádaný obor. V případě, že úřad dojde k tomu, že je rekvalifikace účelná a hlavně potřebná, může náklady uhradit a k tomu vyplatit i podporu při rekvalifikaci. Výše poté činí 60% předchozího průměrného výdělku.